Χρώματα, τόσο απλά

Το χρώμα είναι ζωτικής σημασίας για τα φανοβαφεία και συνεπώς είναι ζωτικής σημασίας και για τη MAXMEYER®. Οι βαφείς είναι περήφανοι για το ότι είναι σε θέση να ταιριάξουν κάθε απόχρωση. Ωστόσο, με την πληθώρα αποχρώσεων που είναι διαθέσιμη από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων αυτή η δουλειά γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη.

Η MaxMeyer έχει ένα πλήθος συστημάτων βαφής που παρέχουν το τέλειο ταίριασμα για όλες τις αποχρώσεις που είναι υπερβολικά εύκολα και αποτελεσματικά στη χρήση.