Χρώματα, τόσο απλά

ΤΟ χρώμα είναι ζωτικής σημασίας για τα φανοβαφεία και συνεπώς είναι ζωτικής σημασίας και για τη MaxMeyer. Οι βαφείς καυχώνται για το ότι είναι σε θέση να ταιριάξουν κάθε απόχρωση.
Ωστόσο, με την πληθώρα αποχρώσεων που είναι διαθέσιμη από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων αυτή η δουλεία γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκη.

Η MaxMeyer έχει ένα πλήθος συστημάτων βαφής που παρέχουν το τέλειο ταίριασμα για όλες
τις ΟΕ αποχρώσεις που είναι υπερβολικά εύκολα και αποτελεσματικά στη χρήση