Colour Made Simple

Koloristika je od velike važnosti za servise a samim tim i za MaxMeyer. Farbari se hvale kako su u mogućnosti da pogode bilo koju nijansu. Ipak, raznovrsnošću nijansi koji se pojavljuju svakodnevno ovaj posao postaje sve složeniji.


MaxMeyer poseduje sisteme boja koji pružaju savršeno uklapanje svih fabričkih nijansi na lak i efikasan način.