{{sectionRootNode = 8746;""}} {{section = 8751;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 10;}}

Širola  paleta MaxMeyer bezbojnih lakova pruža servisima rešenja koja uvećavaju ekikasnost i profitabilnost.

Ova sveobuhvatna paleta lakova, katalizatora i razređivača optimizuje process reparacije i omogućuje  da se male popravke kao i farbanja celog automobila obave pod najidealnijim uslovima uz visok kvalitet reparacijera.